Javni razpis: POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2023

Objavil nina , Pon, 27.11.2023 - 18:26

Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za leto 2023.

Rok za prijavo je 29. februar 2024.

RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2023

1. PODATKI O RAZPISU

Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU
razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO.

Podeljene bodo:


1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in
humanistike.

2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike.
3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2].
4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1] Druga bolonjska stopnja.
[2] Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja ali doktorska disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.

Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima
številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo
doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih
akademikov, in sicer članov PAZU.

2. POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali
doktorirali v letu 2023[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.


Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
- so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.

[3] Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli
lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.


3. PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani

www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave elektronsko preko e-prijavnice. Rok za oddajo prijav je 29.
2. 2024.

4. OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA

Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2024. Odločitev uprave PIF je
dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
predsednik uprave PIF

VLOGA

Rok za prijavo
Slika
1