2009

Pomurska raziskovalna nagrada 2009

PRN4

Dobitniki Pomurske raziskovalne nagra za leto 2009:
 
-  najboljša diplomska naloga s področja naravoslovja: DANIJEL GRUŠKOVNJAK 

danijel -  Ime in priimek: DANIJEL GRUŠKOVNJAK
 -  Datum rojstva: 23. 2. 1984
 -  Stalno prebivališče: LIpa 154, 9231 Beltinci
 -  E-pošta: daniel.gruskovnjak@gmail.com  
 
   Diplomska naloga: PRIMERJAVA NEKATERIH STRNIŠČNIH DOSEVKOV
                                 V KOLOBARJU S SLADKORNO PESO

  Recenzija

Življenjepis


-  najboljša diplomska naloga s področja naravoslovja: LARISA TRATNJEK 

Larisa T. -  Ime in priimek: LARISA TRATNJEK
 -  Datum rojsta: 23. 1. 1986
 -  Sralno prebivališče: Kroška ulica 7a, Bakovci
 -  E-mail: larisa.tratnjek@gmail.com
 
   Diplomska naloga: ODVISTNOST ENDOCITOTSKE AKTIVNOSTI UROTELJSKIH CELIC OD NJIHOVE DIFERENCIACIJSKE STOPNJE IN MIKROTUBOLOV
  
 Recenzija

Življenjepis


-  najboljša diplomska naloga s področja družboslovja in humanistike: TOMAŽ LUKMAN 

Tomaž L. - Ime in priimek: TOMAŽ LUKMAN
 - Rojen: 7. 1. 1984
 - Stalni naslov: Stročja vas 9b
 - E-mail: tomaz.lukman@ijs.si
 
  Diplomsko delo: NIVOJI ZRELOSTI POSLOVNE INTELIGENCE V
                            SLOVENSKIH ORGANIZACIJAH 
 Recenzija

Življenjepis


-  najboljša magistrska naloga: mag. ANDREJA ŠVAB LENARČIČ 

Andreja Švab -  Ime in priimek: ANDREJA ŠVAB LENARČIČ
 -  Datum rojstva: 17. 4. 1978 
 -  Stalno prebivališče: Kajuhova ul. 26, Murska Sobota
 -  E-mail: andreja.svab@gmail.com

    Magistrsko delo: UPORABA LIDARSKIH PODATKOV ZA KLASIFIKACIJO POKROVNOSTI
 
 Recenzija

Življenjepis


-  najboljša doktorska disertacija: dr. JERNEJA FARKAŠ-LAINŠČAK  

Jerneja Farkaš -  Ime in priimek: JERNEJA FARKAŠ-LAINŠČAK
 -  Datum rojstva: 7. 10. 1979
 -  Stalno prebivališče: Dolga ul. 97, Černelavci
 -  E-mail: jerneja.farkas@mf.uni-lj.si

    Doktorska disertacija: ZAZNAVANJE ZDRAVJA KOT NAPOVEDNI DEJAVNIKI UMRLJIVOSTI PRI BOLNIKIH Z NEKATERIMI KRONIČNIMI BOLEZNIMI

 
 Recenzija

Življenjepis


-  najboljša doktorska disertacija: dr. ANDREJA KOVAČ  

Andreja Kovač -  Ime in priimek: ANDREJA KOVAČ
 -  Datum rojstva: 4. 5. 1979
 -  Stalno prebivališče: Tešanovci 3a
 -  E-mail: andreja.kovac@gmail.com
 
    Doktorska disertacija: ODKRIVANJE NOVIH INHIBITORJEV
    BAKTERIJSKIH LIGAZ Z VIRTUALNIM REŠETANJEM IN SINTEZO
    SUBSTRATNIH ANALOGOV
 
  Recenzija

Življenjepis


Recenzenti - člani Pomurske akademsko znanstvene unije - PAZU:
 
 -  pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik strokovne komisije
 -  pom. akad. dr. Darko Anželj
 -  pom. akad. dr. Elizabeta Bernjak
 -  pom. akad. dr. Zdenka Čebašek Travnik
 -  pom. akad. dr. Stanko Kapun
 -  pom. akad. dr. Darja Senčur Peček
 -  pom. akad. akad. dr. Igor Emri
 -  pom. akad. dr. Irena Mlinarič Raščan
 -  pom. akad. dr. Branko Škafar
 -  pom. akad. dr. Aleš Magdič
 -  pom. akad. dr. Andrej Osterc
 -  pom. akad. dr. Majda Bagar Povše
 -  pom. akad. dr. Tanja Kurbus
 -  pom. akad. dr. Tomaž Vaupotič
 -  pom. akad. dr. Romana Karas
 -  pom. akad. dr. Milan Svetec

 
Razpis
 
Prijavni obrazec

PRN6prn8prn9prn12

prn13prn14prn11prn16

prn20prn21prn21