Občinske štipendije

V sodelovanju z občinami, ki za štipendije zagotovijo sredstva, Fundacija PIF razpisuje občinske štipendije za perspektivne kadre v skladu s projekcijami kadrovskih potreb in razvojnih politik posameznih občin, ki v projektu sodelujejo.

Work together