Predstavitev

DONATORJI POMURSKE IZOBRAŽEVALNE FUNDACIJE PIF 
 
PIF sredstva za podeljevanje štipendij in druge aktivnosti pridobiva preko lastne dejavnosti, razpisov ministrstev in predvsem preko donatorjev. Donatorji PIF so pravne in fizične osebe. Glede na letni finančni prispevek so razdeljeni v štiri razrede:
 
DONATOR PIF                             do 500 EUR
BRONASTI DONATOR PIF         500 EUR do 2.500 EUR
SREBRNI DONATOR PIF            2.500 EUR do 5.000 EUR
ZLATI DONATOR PIF                  nad 5.000 EUR
 
Vsem donatorjem se za prispevke iskreno zahvaljujemo.

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
predsednik uprave PIF

Hvala