Štipendije

Namen ustanove je zagotavljanje denarne in svetovalne podpore nadarjenih študentov in drugega perspektivnega Pomurskega kadra. 

Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije

PIF razpisuje in sofinancira:

  • štipendije nadarjenim študentomSrečni, ker jim pomagamo
  • namenske štipendije donatorjev
  • sofinanciranje izobraževanja v tujini
  • organizacija in sofinanciranje izobraževanj in posvetov
  • nagrajevanje
  • druge oblike vzpodbujanja vrhunskih strokovnih kadrov

 
Fundacija za svojo dejavnost zbira sredstva iz naslova:

  • javnih razpisov 
  • dotacij donatorjev 
  • lastnim delom 
  • drugih virov