Namenske štipendije

Fundacija PIF velik del svojih sredstev za delovanje pridobi iz naslova dotacij svojih donatorjev. Slednji si s tem pridobijo pravico, da upravi Fundacije predlagajo dodelitev namenskih štipendij tistim strokovnim kadrom, ki jih v skladu z njihovo kadrovsko politiko ocenjujejo kot potrebne in perspektivne. Donatorji lahko namenske štipendije predlagajo do višine sorazmernega deleža dotacije.

Sodelovanje