Razpis za Pomursko raziskovalno nalogo od 2007 do 2017

Objavil nina , Pon, 21.05.2018 - 13:08

POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA

 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2017

 
1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO

Podeljene bodo:


 1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s naravoslovja in tehnike
 3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2017[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.
[3]Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2016«, na naslov: PIF, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2018.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2018. Odločitev uprave PIF je dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 1.12.2017

 

RAZPIS (PDF)
VLOGA (DOC)

 

 

 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2016

 
1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše magistrsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2016.

Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike
 2. najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2016. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2016«, na naslov: PIF, Trg zmage 4, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2017.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2017. Odločitev uprave PIF je dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 13.12.2016 
RAZPIS (PDF)
VLOGA (DOC)
 

  
 

 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2015

 
1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše magistrsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2015.

Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike
 2. najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2015. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2015«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2016.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30.4.2016. Odločitev uprave PIF je dokonča, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-654-485.

 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 15.12.2015
 


 
RAZPIS (PDF)
VLOGA (DOC)
 
 
 
 
 
 

 


 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2014

 
1.     PODATKI O RAZPISU
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše magistrsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2014.

Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike
 2. najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali doktorirali v letu 2014. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,
-          so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let,

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2014«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacije na tel. 031-654-485). Rok za oddajo prijav je 2. 2. 2015.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV, OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2015. Odločitev uprave PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 

V Murski Soboti, dne 8. 12. 2014
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF

Razpis (pdf)
Prijavni obrazec
 
 
 
 

 

                              RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2013

 
1.     PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2013.
Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo[1] s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje pomurskega podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja, univerzitetni študij 7. raven izobrazbe ali disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 

2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so diplomirali ali doktorirali v letu 2013.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,
-          so bili ob diplomiranju mlajši od 27 let,

3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2013«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacije na tel. 02 534 80 26). Rok za oddajo prijav je 3. 2. 2014.
 
4.     ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2014. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 7. 12. 2013
 
PRIJAVNI OBRAZEC
 
 
 
 
 


 


 

RAZPIS ZA
POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2012

 
1.     PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2012.
Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo[1] s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1]Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2]Vlogi priložite mnenje pomurskega podjetja v katerem sedelo ali disertacija že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Pomurju in so diplomiraliali doktorirali v letu 2012.
Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
 
3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2012«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacij na tel. 02 534 80 26). Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2013.
 
4.     Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2013. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
 

Murska Sobota, 10. 12. 2012
 
PRIJAVNI OBRAZEC
 
 
 
  
 
 

 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2011

 
1.     PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, najboljše delo aplikativnega značaja in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2011.
Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo[1] s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega značaja[2]
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1] Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2] Vlogi priložite mnenje pomurskega podjetja v katerem se delo ali disertacija že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600 EUR za nagrade pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 ter 1.000 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, rednih članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Pomurju in so diplomirali ali doktorirali v letu 2011.
Kandidati nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
-          so dosegli povprečno oceno vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
 
3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2011«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacij na tel. 02 536 14 66). Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2012.
 
4.     Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2012. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 26. 11. 2011

PRIJAVNI OBRAZEC
 
 
 
 
 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2010

 
1.     PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, magistrsko nalogo (znanstveni magisterij) in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2010.
Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo[1] s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega pomena[2]
 4. najboljše magistrsko delo[3]
 5. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1] Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. ravni izobrazbe.
[2] Vlogi priložite mnenje pomurskega podjetja v katerem se delo ali disertacija že je ali se potencialno lahko aplicira.
[3] Znanstveni magisterij, 8.1 raven izobrazbe.
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600 EUR za nagrade pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3, 800 EUR za najboljše magistrsko delo in 1.000 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, rednih članov PAZU.
 
2.     POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Pomurju in so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2010. Kandidati, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1.)   za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2:
-          so dosegli povprečno oceno vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
2.)   za nagrado pod zaporedno številko 4:
-          so dosegli povprečno oceno na podiplomskem študiju vsaj 8,
-          so mlajši od 31 let,
 
3.     PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2010«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (dodatne informacij na tel. 02 534 80 26). Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2011.
 
4.     Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2011. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                          pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                                 predsednik uprave PIF
V Murski Soboti, dne 26. 11. 2010

Prijavni obrazec
 
 


 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2009

 ZAPRTI RAZPIS

1.       PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, magistrsko nalogo (znanstveni magisterij) in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2009.

Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo[1] s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo[1] s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljše delo aplikativnega pomena[2]
 4. najboljše magistrsko delo[3]
 5. najboljšo doktorsko disertacijo.

[1] Druga bolonjska stopnja ali univerzitetni študij 7. raven izobrazbe
[2] Vlogi priložite mnenje pomurskega podjetja v katerem se diplomsko ali magistrsko delo že je ali se potencialno lahko aplicira.
[3] Znanstveni magisterij, 8.1 raven izobrazbe.

Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600 EUR za najboljša diplomska dela, 800 EUR za najboljše magistrsko delo in 1.000 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, rednih članov PAZU.
 
2.       POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti s stalnim prebivališčem v Pomurju in so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2009. Kandidati, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1.)     za nagradi pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3:
-          so dosegli povprečno oceno vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
2.)     za nagrado pod zaporedno številko 4:
-          so dosegli povprečno oceno na podiplomskem študiju vsaj 8,
-          so mlajši od 31 let,
 
3.       PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ter ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »PRN 2009«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (kontaktna oseba: Aleksandra Banfi, tel. 534 80 26). Rok za oddajo prijav je 1. 2. 2010.
 
4.       Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2010. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                           pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                          predsednik uprave Fundacije PIF
V Murski Soboti, dne 4. 12. 2009

Prijavni obrazec
 
ZAPRTI RAZPIS

 

RAZPIS ZA

 

POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2008

 
1.       PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, magistrsko nalogo (znanstveni magisterij) in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2008.
Podeljene bodo nagrade za:
 


 1. najboljše diplomsko delo s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo aplikativnega pomena*
 3. najboljše diplomsko delo s področja družboslovja in humanistike
 4. najboljše magistrsko delo
 5. najboljšo doktorsko disertacijo.

* Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se diplomsko delo že je ali se potencialno lahko aplicira.
 
Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600 EUR za najboljša diplomska dela, 800 EUR za najboljše magistrsko delo in 1.000 EUR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, rednih članov PAZU.
 
2.       POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so rojeni ali bivajo v Pomurju in so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2008. Kandidati, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1.)     za nagradi pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3:
-          so dosegli povprečno oceno vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
2.)     za nagrado pod zaporedno številko 4:
-          so dosegli povprečno oceno na podiplomskem študiju vsaj 8,
-          so mlajši od 31 let,
 
3.       PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ter ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »Nagrada 2008«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (kontaktna oseba: Aleksandra Banfi Kreft, tel. 534 80 26). Rok za oddajo prijav je 2. 2. 2009.
 
4.       Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 4. 2009. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                                doc. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                          predsednik uprave Fundacije PIF
V Murski Soboti, dne 5. 12. 2008

Prijavni obrazec
 
(ZAPRTI RAZPIS)
 

RAZPIS ZA DODELITEV

 

»POMURSKE RAZISKOVALNE NAGRADE 2007«

 
1.       PODATKI O RAZPISU:
Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko znanstveno akademsko unijo (PAZU) razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za najboljše diplomsko delo, magistrsko nalogo in doktorsko disertacijo pomurskih študentov v letu 2007.
Podeljene bodo nagrade za:


 1. najboljše diplomsko delo s področja naravoslovnih ved
 2. najboljše diplomsko delo s področja družboslovja in humanistike
 3. najboljšo magistrsko nalogo
 4. najboljšo doktorsko disertacijo.

 Nagrajenci prejmejo plaketo in denarni znesek v višini po 600 EVR za najboljši diplomski deli, 800 EVR za najboljše magistrsko delo in 1.000 EVR za najboljšo doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih akademikov, rednih članov PAZU.
 
2.       POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE:
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so rojeni ali imajo stalno bivališče v Pomurju in so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2007. Kandidati, morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
1.)     za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2:
-          so dosegli povprečno oceno izpitov vsaj 8,
-          so mlajši od 27 let,
2.)     za nagrado pod zaporedno številko 3:
-          so dosegli povprečno oceno izpitov na podiplomskem študiju vsaj 8,
-          so mlajši od 31 let,
 
3.       PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG:
Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec, ter ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom: »Nagrada 2007«, na naslov: PIF, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota (kontaktna oseba: Dunja Velner, tel. 5361 461). Rok za oddajo prijav je 01. 02. 2008.
 
4.       Odpiranje prijav, obveščanje o rezultatih razpisa
Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 30. 04. 2008. Odločitev uprave Fundacije PIF je dokonča, pritožba ni mogoča.
 
                                                                                                doc. dr. Mitja SLAVINEC
                                                                                          predsednik uprave Fundacije PIF
V Murski Soboti, dne 30. 12. 2007

 

Razpis
Prijavni obrazec
23.01.2007

Production

Rok za prijavo