Študentski fond

Objavil nina , Tor, 19.06.2018 - 09:08

ŠTUDENTSKI FOND

Razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond

Klub prekmurskih študentov objavlja že 9. razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond za študente v socialni stiski. Enkratne štipendije podeljuje Klub prekmurskih študentov (KPŠ), pri projektu pa sodelujeta tudi Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) ter Pomurska gospodarska zbornica (PGZ). 

1. Predmet razpisa 
Iz sklada Študentski fond bomo podelili največ 20 enkratnih štipendij v višini 300 EUR. Skupna vrednost razpisa je 6.000 EUR. 

2. Splošno 
Razpisni in izbirni postopek vodi razpisna komisija, ki je sestavljena iz predstavnikov KPŠ, predstavnika PIF in predstavnika PGZ. Razpisni komisiji predseduje Tija Kuhar. 
Razpisna dokumentacija (razpis, vloga za dodelitev enkratne štipendije, izbirni postopek in točkovnik) je objavljena v priponki. 

3. Pogoji za pridobitev štipendije 
- status študenta v študijskem letu 2017/2018, 
- vlagatelj/ica na dan oddaje vloge še ni dopolnil/a starosti 26 let, 
- stalno bivališče na območju Upravne enote Murska Sobota, 
- pravočasna in popolna vloga (pravilna, resnična, s priloženimi zahtevanimi dokazili izpolnjena vloga za pridobitev štipendije). 

Če študent/ka ustreza pogojem, se uvrsti v izbirni postopek za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond. 
Katerakoli druga štipendija, ki jo prejema študent/ka, ne izključuje prejema enkratne štipendije Študentskega fonda. Prav tako pridobitev enkratne štipendije Študentskega fonda ne izključi pridobitve katerekoli druge štipendije. 
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki opravljajo katerokoli funkcijo v organih Kluba prekmurskih študentov. Prav tako se na razpis ne morejo prijaviti osebe, ki so s to osebo v sorodu v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena. 
Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti, ki so enkratno štipendijo iz sklada Študentski fond v preteklih razpisih že prejeli. 

4. Rok in oddaja vloge 
Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo do 30. novembra 2017 oddane priporočeno po pošti na naslov: 

Klub prekmurskih študentov 
Trubarjev drevored 4 
p.p. 196 
9000 Murska Sobota
 

Na kuverto obvezno pripišite: Ne odpiraj, Študentski fond 
Vsi študenti, ki bodo pravočasno oddali vlogo za pridobitev štipendije, bodo o izidu izbirnega postopka pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisnega roka. 

5. Informacije 
Vse informacije o Študentskem fondu in dokumentacija razpisa so dostopni v priponki. V primeru dodatnih vprašanj pa nam lahko pišete na tija.kuhar@kps.si ali pokličete na tel.: 070 705 831 (Tija).


BESEDILO RAZPISA

VLOGA

POSTOPEK IZBIRE

TOČKOVNIK 1

TOČKOVNIK 2
 

10.11.2017

Rok za prijavo