Javni razpis: POMURSKA RAZISKOVALNA NAGRADA 2022

Objavil nina , Sob, 19.11.2022 - 16:20


Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO za leto 2022.

Rok za prijavo je 28. februar 2023.

RAZPIS ZA POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO 2022

1. PODATKI O RAZPISU

Pomurska izobraževalna fundacija PIF v sodelovanju s Pomursko akademsko znanstveno unijo PAZU
razpisuje POMURSKO RAZISKOVALNO NAGRADO.

Podeljene bodo:


1. Nagrada akademika Antona Vratuše za najboljše magistrsko delo[1] s področja družboslovja in
humanistike.

2. Nagrada za najboljše magistrsko delo[1] s področja naravoslovja in tehnike.
3. Nagrada za najboljše delo aplikativnega značaja[2].
4. Nagrada za najboljšo doktorsko disertacijo.

[1] Druga bolonjska stopnja.
[2] Vlogi priložite mnenje podjetja v katerem se delo (druga bolonjska stopnja ali doktorska disertacija) že je ali se potencialno lahko aplicira.

Nagrajenci prejmejo plaketo in denarno nagrado v višini 600,00 EUR za nagradi pod zaporednima
številkama 1 in 2, 800,00 EUR za najboljše delo aplikativnega značaja ter 1.000,00 EUR za najboljšo
doktorsko disertacijo. Naloge bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz pomurskih
akademikov, in sicer članov PAZU.

2. POGOJI ZA PRIJAVO IN IZBOR PREJEMNIKOV NAGRADE

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem v Pomurju, ki so magistrirali ali
doktorirali v letu 2022[3]. Prijava je možna le na eno od razpisanih nagrad.


Kandidati za nagradi pod zaporednima številkama 1 in 2 morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
- so dosegli povprečno oceno študija vsaj 8,00,
- so bili ob zaključku študija mlajši od 27 let.

[3] Pogoj je formalni zaključek študija, pri dvopredmetnem študiju z enakovrednimi magistrskimi deli
lahko kandidat izbere tudi nalogo, ki jo je zagovarjal prej.


3. PRIJAVA IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Prijava mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in ustrezne priloge (objavljeno na spletni strani

www.pif.si).
Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, s pripisom:
»PRN 2022«, na naslov: PIF, Lendavska ulica 15a, 9000 Murska Sobota. Rok za oddajo prijav je 28.
2. 2023.

4. OBVEŠČANJE O REZULTATIH RAZPISA

Uprava PIF bo kandidate o rezultatih razpisa obvestila do 28. 4. 2023. Odločitev uprave PIF je
dokončna, pritožba ni mogoča. Dodatne informacije na tel.: 031-761-861.

pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC,
predsednik uprave PIF

VLOGA

Rok za prijavo
Slika
PRN