Javni razpis za pridobitev enkratne štipendije iz sklada Študentski fond 10.11.2017