Podeljenih 15 enkratnih štipendij študentskega fonda

Objavil nina , Čet, 17.06.2010 - 14:59

PODELJENIH 15 ENKRATNIH ŠTIPENDIJ ŠTUDENTSKEGA FONDA

fond

Skupno sporočilo za javnost Kluba prekmurskih študentov, Pomurske izobraževalne fundacije - PIF in Pomurske gospodarske zbornice:
 
PODELJENIH 15 ENKRATNIH ŠTIPENDIJ ŠTUDENTSKEGA FONDA
 
Študentski fond je projekt Kluba prekmurskih študentov, Pomurske izobraževalne fundacije - PIF in Pomurske gospodarske zbornice. Vlogo za pridobitev enkratne štipendije je podalo 42 študentov. 15 jih je danes prejelo štipendije v višini 300 Eur. Namen projekta je pomagati pri nadaljnjem študiju tistim, ki to pomoč nujno potrebujejo, hkrati pa tudi opozoriti na slab položaj mnogih socialno ogroženih študentov v Prekmurju. Spletna stran: www.sfond.si
 
Klub prekmurskih študentov je v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo ter Pomursko gospodarsko zbornico organiziral poseben sklad, v katerem zbira sredstva za enkratne štipendije za socialno ogrožene študente. K donacijam so povabljeni posamezniki in pomurska podjetja. Razpisna komisija je ocenila prispele vloge na podlagi objavljenega razpisa in kriterijev, ki so prvenstveno upoštevali socialni položaj študentov in njihovih družin, v drugem delu pa študijski uspeh.
 
V sklad je 2.000 eur prispeval Klub prekmurskih študentov, preostali del sredstev pa donatorji, ki se jim najlepše zahvaljujemo: ŠOU v Ljubljani, Megras d.o.o., Cipot Branko s.p., Marijan Flegar s.p., IKETT d.o.o., Karba mge d.o.o., Codex d.o.o., Tatjana Pernar. Najlepše se za podporo pri seznanjanju javnosti zahvaljujemo medijem, ki so z objavami prav tako kot donatorji pomembno prispevali k uspehu projekta.
 
Predstavniki sodelujočih organizacij so ob zaključku projekta podali izjave. Predsednica Kluba prekmurskih študentov, Mihaela Kalamar: »Ponosna sem, da nam je v Klubu prekmurskih študentov s pomočjo Pomurske izobraževalne fundacije in Pomurske gospodarske zbornice uspelo izpeljati zelo zahteven in obsežen projekt, kot je oblikovanje fonda za enkratne štipendije, iz katerega smo podelili 15 štipendij in tako pomagali študentom in njihovim družinam, ki se nahajajo v težkem socialnem položaju in se soočajo z materialno stisko. Na tem mestu bi se rada zahvalila za ključno pomoč Pomurski izobraževalni fundaciji in Pomurski gospodarski zbornici. Študij v današnjem času postaja za marsikaterega študenta, ki si želi doseči zastavljeni cilj in izobrazbo, pravi izziv. Študij postaja vse dražji in nekateri sicer pridni študenti čedalje težje shajajo z razpoložljivimi viri prihodkov, zato pozdravljam tovrstne namene, da se tudi finančno podpre študente, ki so do tega upravičeni. Upam in obljubljam, da s podelitvijo enkratnih štipendij zgodbe ne bomo zaključili, ampak bomo na osnovanem projektu nadaljevali in se trudili v prihodnje prepričati čim več podjetij in posameznikov, da je invensticija v izobrazbo sploh v današnjem času hitrih sprememb tek na dolge proge.
 
Pobudnik projekta, Iztok Štefanec: »Zadovoljen sem, da smo z odmevnim projektom uspeli opozoriti na težak socialni položaj vse večjega števila prekmurskih študentov. Zanje je enakopravna dostopnost do poglobljenega študija mrtva črka na papirju. Želel bi si, da bi uspeli zbrati več sredstev in tako več kot petnajstim študentom vsaj malo pomagati pri kritju stroškov, ki nastajajo s študijem. Kljub težkemu gospodarskemu položaju vseeno ne morem biti zadovoljen z dejstvom, da je prispevek prekmurskega gospodarstva skupaj znašal nekaj več kot tisoč evrov. Očitno mrtva črka na papirju ni le enakopravna dostopnost do študija, temveč tudi zavest o pomenu izobraževanja in družbena odgovornost srednje- in dobrostoječih podjetij, ki jo nekatera pogosto razglašajo kot svoj moto. Za sodelovanje, pomoč in koristne nasvete bi se rad zahvalil dr. Mitji Slavincu in g. Robertu Grahu. Za ključno podporo projektu se zahvaljujem tudi predsednici Kluba prekmurskih študentov, Mihaeli Kalamar. Ker so me osebne zgodbe vseh študentk in študentov, ki so podali vlogo, utrdile v prepričanju, da je tovrsten projekt še kako potreben, si želim, da bi Študentski fond s svojim poslanstvom nadaljeval tudi v prihodnje«.
 
Predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, pom. akad. dr. Mitja Slavinec: »Veseli me, da je Pomurska izobraževalna fundacija PIF lahko tudi po tej poti sledila svojemu poslanstvu, pomurskim študentom približati študij. Tokrat še toliko bolj, saj smo štipendije podelili tistim, ki so pomoč najbolj potrebovali in bodo že do sedaj uspešen študij lažje nadaljevali. Projekt pa se odlikuje tudi po tem, da gre za še enega od primerov dobrega sodelovanja med PIF in KPŠ, tokrat nadgrajenega še z PGZ. To je svojevrstno zagotovilo, da so aktivnosti Fundacije smiselne, učinkovite in po meri študentov, njihovi potencialni delodajalci pa jim na simbolni način sporočajo, da računajo na njih v Pomurju. Vsem našim študentkam in študentom želim uspešen študij, na izpitih pa tudi tisti pogosto prepotreben kanček sreče. Donatorjem se zahvaljujem za podporo, k sodelovanju pa vabim nove, saj je projekt dolgoročno zastavljen in bomo takoj, ko zberemo sredstva ponovno podelili nov krog štipendij.«
 
Direktor Pomurske gospodarske zbornice, Robert Grah: »Mislim, da je ideja in začetek akcije spodbuden in predvsem koristen. Podeljenih je bilo petnajst prepotrebnih donacijskih štipendij, ki bodo vsaj deloma rešile problematiko nekaterih študentov. V bodoče pa pričakujem nekoliko večji odziv gospodarstva, saj se s temi donacijami ne pomaga samo študentom, ampak tudi samemu regijskemu gospodarstvu, da čim prej pride do kvalitetnih kadrov.«
 
Za več informacij lahko pokličete na 031 543 384 (Iztok Štefanec).
 
 
Klub prekmurskih študentov                           Pomurska izobraževalna fundacija
Mihaela Kalamar, predsednica                            dr. Mitja Slavinec, predsednik
 
 
 
Pomurska gospodarska zbornica
Robert Grah, direktor