Pomurski razvojni inštitut skrbi za znanje mladih Pomurcev

Objavil nina , Čet, 05.12.2013 - 16:05

Pomurski razvojni inštitut skrbi za znanje mladih Pomurcev

mladi

Pomurski razvojni inštitut skrbi za znanje mladih Pomurcev

S pomočjo investitorja, Dravskimi elektrarnami Maribor, je inštitut že šesto leto zapored podprl delovanje Pomurske izobraževalne fundacije PIF (Murska Sobota, 05. December 2013) Pom. akad. dr. Darko Anželj, direktor Pomurskega razvojnega inštituta (PRI), je skupaj z mag. Viljemom Pozebom, direktorjem Dravskih elektrarn Maribor (DEM), predal tradicionalno donacijo, s katero že vrsto let podpirajo delovanje Pomurske izobraževalne fundacije (PIF), ki obsega štipendiranje mladih perspektivnih kadrov Pomurja. Tako je nadarjenim posameznikom zagotovljena finančna in svetovalna podpora, kar posledično zmanjšuje beg možganov iz regije. Donacijo je, v obliki simboličnega čeka v vrednosti 2.500 evrov, v imenu PIF-a prejel pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik uprave PIF. »Znanje je tista vrednota, ki loči uspešne družbe od tistih, ki jim sledijo. Obenem je vrednota, ki bi morala biti dostopna vsem, še posebej tistim z največjimi potenciali. Kot ključno vrednoto uspešne družbe ga dojemamo tudi v Pomurskem razvojnem inštitutu, saj si tudi sami prizadevamo postati stičišče znanja in prostor za izmenjavo mnenj. Le tako bomo lahko odgovorno, v duhu trajnosti, upravljali s potenciali naše regije,« sta razloge ob donaciji povzela pom. akad. dr. Darko Anželj, direktor PRI, in mag. Viljem Pozeb, direktor DEM. »Današnja donacija nam v okviru Pomurske izobraževalne fundacije odpira nove dimenzije pri ustvarjanju dobrih pogojev za mlade nadarjene posameznike, katerim znanje predstavlja temeljno naložbo za njihovo življenje in obenem prihodnost za celotno regijo. Prav tako namenjena sredstva pomenijo uspešno nadaljnje delovanje fundacije, ki predstavlja mikrokozmos znanj in izkušenj pomurskega prostora, s poudarkom vzpostavitve partnerskih razmerij med mladimi in potencialnimi delodajalci. V imenu študentov se iskreno zahvaljujem za donacijo, ki jo bomo v celoti namenili Pomurski raziskovalni nagradi, katere razpis je ravnokar objavljen« je dodal pom. akad. dr. Mitja Slavinec, predsednik uprave PIF.

Dodatne informacije:
Pomurski razvojni inštitut
dr. Darko Anželj, direktor
tel.: 02/300 57 72
e-naslov: info@pri-ms.si;
splet: www.pri-ms.si


Pomurska izobraževalna fundacija PIF

Pomurska izobraževalna fundacija (PIF) približuje znanje mladim Pomurcem in skrbi za prenos njihovega znanja v domači, pomurski prostor, s posebnim poudarkom na vzpostavitvi vzajemnega partnerskega razmerja med študenti in potencialnimi delodajalci, kar študentom zagotavlja primerne zaposlitve v domači regiji in zmanjšuje beg možganov iz Pomurja, delodajalcem pa nudi podporo pri zaposlovanju ali drugih oblikah poslovnega sodelovanja z mladimi perspektivnimi kadri. Namen ustanove je zagotavljanje denarne in svetovalne podpore nadarjenih študentov in drugega perspektivnega Pomurskega kadra. Cilj teh aktivnosti je Pomurcem približati znanje in zmanjšati beg možganov iz regije.

05.12.2013