Predstavitvena delavnica za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji, 20. 10. 2010

Objavil nina , Sre, 20.10.2010 - 15:04

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURSKI REGIJI

delavnica

PREDSTAVITVENA DELAVNICA ZA SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURSKI REGIJI

Podjetje Pribinovina d.o.o. izvaja, v sklopu Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015, javno naročilo za pripravo strokovnih podlag za izvedbo projektov na področju socialnega podjetništva.

Z namenom, da bi približali vsebino našega dela izvajalcem projektov, institucijam podpornega okolja in osebam, ki se jim odpirajo možnosti za zaposlovanje v okviru projektov socialnega podjetništva v Pomurju

Vas vabimo,da se udeležite predstavitvene delavnice za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurju.

DATUM IZVEDBE: 20.10.2010 od 9 do 12 ure
KRAJ IZVEDBE: POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA

PROGRAM DELAVNICE

9.00 - 9.30 POZDRAV IN UVOD – dr. Andrej Horvat, Goran Miloševič, Alojz Kavaš
Zakon o Pomurju in socialno podjetništvo – kratka predstavitev.

KAVA

10.00 – 12.00 VSEBINSKI DEL

PREDSTAVITEV PROJEKTA – aktivnosti, rezultati, terminski plan
(Goran Miloševič) 30 min

PREDSTAVITEV METODOLOGIJE UGOTAVLJANJA POTREB IN POTENCIALOV ZA RAZVOJ SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
(Bojan Radej) 30 min

SWOT ANALIZA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU IN ZBIRANJE PROJEKTNIH IDEJ (Simona Kneževič Vernon) 30 min

VPRAŠANJA, ODGOVORI, MREŽENJE


Vljudno vabljeni,
Goran Miloševič, vodja projekta
Pribinovina d.o.o.

VABILO
 

20.10.2010