RAVNI IZOBRAZBE

Objavil nina , Pon, 07.04.2008 - 13:18

RAVNI IZOBRAZBE

Shematsko prikazane ravni izobrazbe in primerljivost med novimi (»bolonjskimi«) in starimi (dosedanjimi) študijskimi programi so v tabeli:
 

RAVNI IZOBRAZBE PO DOSEDANJIH PROGRAMIH

RAVEN

RAVNI IZOBRAZBE PO NOVIH BOLONJSKIH PROGRAMIH

višješolski programi (do 1994)

6/1

 

višješolski strokovni programi

specializacija po višješolskih programih

6/2

visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)

visokošolski strokovni programi

univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

specializacija po visokošolskih strokovnih programih

7

magisteriji stroke (ZA imenom) (2. bolonjska st.)

univerzitetni programi

specializacija po univerzitetnih programih

8/1

 

magisteriji znanosti (PRED imenom)

doktorati znanosti (PRED imenom)

8/2

doktorati znanosti (PRED imenom) (3. bolonjska st.)

 

07.04.2008