Rezultati Zlatih štipendij MO M.Sobota za štud.leto 2007/2008

Objavil nina , Tor, 13.11.2007 - 13:15

Rezultati Zlatih štipendij MO M.Sobota za štud.leto 2007/2008

mo

Komisija za Zlate štipendije MO M.Sobota je 12.11.2007  na podlagi razpoložljivih  sredstev določila lestvico točk, ki določajo višino štipendije na mesec za študijsko leto 2007/2008.
 
Odobrila je vse popolne vloge študentov, ki so izpolnjevali osnovne kriterije.
Vloga vsakega študenta je bila točkovna na podlagi priloženih dokazil o sodelovanju z regijo, programa študija in povprečja ocen.
 
 
IME PRIIMEK ŠTEVILO TOČK
SKUPAJ
 
Aleksandra Grah            43
Anja Rešeta                  39
Doris Moršič                  39
Martina Felkar               40
Ingrid Škinjar                 41
Tjaša Volmut                 43
Tadej Karoli                   44
Saša Zorjan                   44
Nina Švenda                  44
Bojana Sinic                  44
Teodora Kuhanec           45
Daniel Mitrović               46
Eva Celec                      47
Tamara Škafar               47
Bojan Ropoša                47
Tina Friedereich             47
Barbara Muhič               48
Urška Ferencek             48
Jana Merica                   48
Nuša Forjanič                49
Saša Štraus                  49
Jure Zavec                     49
Miloš Mitrović                50
Petra Lukač                   51
Mira Marič                     51
Matej Vinkovič               51
Daša Könye                  51
Dejan Zach                    51
Mateja ŽiŽek                  51
Iva Popović                    52
Katja Rogan                  52
Nuša Grah                     53
Staša Sukič                  53
Saša Žigo                      54
Nuša Vučkič                  54
Goran Rajnar                 54
Dominik Kerec               54
Sanja Jovanović             55
Tadej Buzeti                  55
Maja Prettner                55
Mateja Sukič Kuzma     55
Nina Šadl                      56
Sanda Rešeta               57
Žiga Črnko                    57
Dejan Novak                 58
Katarina Borovšak         58
Metka  Obal                  58
Mitja Podgajski             58
Sašo Jože Sapač          58
Mirjan Veren                 58
Maja Šlebir                   58        
Miro Šavel                     58
Zalika Hauko                 59
Peter Peterka                59
Nik Žižek                      59
Iva Karas                      59
Andreja Rituper             60
Norbert Oltvanji             60
Metka Car                     60
Ksenija Fister                62
Laura Korčulanin            62
Denis Žido                     62
Marko Fišer                   63
Nika Forjanič                 63
Sebjan Hari                   64
Zlata Šubinski                64
Matjaž Ošlaj                  65
Zlatko Veren                  65
Evelina Katalinić            66
Jernej Kerčmar             66
David Horvat                  66
Petra Berden                 66
Matej Ficko                   66
Matej Prkič                    66
Ksenja Prkič                  67
Klavdija Barbarič            68
Vid Brinar                      69
Denis Kalamar               70
Mateja Ivanič                 71
Marina Cigut                  72
Nataša Titan                  74
Tamara Karoli                74
Monika Camplin             75
Tadej Kirinčič                 78
Sanja Sečko                  78
Primož Titan                  83
Anja Gomboc                84
Aleš Sapač                   86
Darijan Zorko                 90
 
Razpisna komisija je sprejela sklep, da se določi lestvica za višino štipendije, in sicer:
Št.  zbranih točk
 
(nad – do)  višina štipendije v EUR
   
      40   90      
40  45   120
45  50   160
50  60   200
60  70   240
70  80   280
80  90   320
90 100 360

 

13.11.2007