ŠTIPENDISTI DIPLOMANTI 2009

Objavil nina , Tor, 01.09.2009 - 13:27

ŠTIPENDISTI DIPLOMANTI

štipendisti

Zlati štipendisti, ki so diplomirali v letu 2009 so:
 
- KATJA ROGAN, diplomirala dne 11. 11. 2009 na univerzitetnem študijskem programu Univerzitetni program sociologija Kadrovsko menedžerska sem na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA SOCIOLOGINJA. 
 
- ALEŠ BOBIČ, diplomiral dne 29. 9. 2009 na višješolskem izobraževalnem programu Informatika na Višji strokovni šoli Velenje. S tem si je pridobil strokovni naslov INŽENIR INFORMATIKE.

- LARISA TRATNJEK, diplomirala dne 29. 9. 2009 na univerzitetnem študijskem programu Biologija, raziskovalno tehniška smer na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA BIOLOGINJA. 

- KSENIJA FISTER, diplomirala dne 28. 9. 2009 na univerzitetnem študijskem programu Varstvoslovje - UN, na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA.

- MATJAŽ OŠLAJ, diplomiral dne 25. 9. 2009 na univerzitetnem študiju Kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KMETIJSTVA. 
 
- SEBJAN HARI, diplomiral dne 25. 9. 2009 na visokošolskem strokovnem študiju Management v agroživilstvu in razvoj podeželja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR AGRARNE EKONOMIKE (VS).
 
- ANDREJA RITUPER, diplomirala dne 16. 9. 2009 na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe prve stopnje Univerzittna poslovna in ekonomska šola - usmeritev računovodstvo in revizija. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (UN).

- URŠKA FERENCEK, diplomirala dne 8. 9. 2009 na študijskem programu Uprava - I. stopnja, na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED.  

- MAJA MARTINUZZI, magistrirala dne 4. 9. 2009 na študijskem programu 2. stopnje Varstvoslovje, modul Kriminalistika, na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobila izobrazbo 2. stopnje in strokovni naslov MAGISTRICA VARSTVOSLOVJA.

- KSENJA PRKIČ, diplomirala dne 31. 8. 2009 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega, na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.

- NIKA FORJANIČ, diplomirala dne 21. 4. 2009 na enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Psihologija, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA.

- MIHA KOČAR, diplomiral dne 17. 2. 2009 na univerzitetnem študijskem programu Proizvodno-tehnična vzgoja in računalništvo, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov PROFESOR PROIZVODNO-TEHNIČNE VZGOJE IN RAČUNALNIŠTVA.


Štipendisti Občine Moravske Toplice, ki so diplomirali v letu 2009 so: 
 
- GORAN HARI, diplomiral dne 10. 6. 2009 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varstvoslovje, na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC.
 
- DENIS FICKO, diplomiral dne 22. 4. 2009 iz študijskega programa Športna vzgoja, na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. S tem si je pridobil strokovni naslov PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE.


01.09.2009