Štipendisti diplomanti v letu 2010

Objavil nina , Sre, 27.10.2010 - 14:00

Zlati štipendisti, ki so diplomirali v letu 2010 so:
 
- UROŠ RAŠČAN, diplomiral dne 4. 2. 2010 po študijskem programu Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.

- DANIJEL FLISAR, diplomiral dne 29. 3. 2010 po študijskem programu Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.

- JERNEJA TOPOLNIK, diplomirala dne 2. 6. 2010 po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu filozofija in zgodovina. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA ZGODOVINE IN FILOZOFIJE.
 
 - MARKO PERTOCI, diplomiral dne 26. 5. 2010 po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu filozofija in sociologija. S tem si je pridobil strokovni naslov PROFESOR SOCIOLOGIJE IN FILOZOFIJE.
 
 - BOJAN ROPOŠA, diplomiral dne 22. 6. 2010 po univerzitetnem študijskem programu Športna vzgoja. S tem si je pridobil strokovni naslov PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE.
 
 - MATEJA ŽIŽEK, diplomirala dne 23. 6. 2010 po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu pedagogika in zgodovina. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA ZGODOVINE IN PEDAGOGIKE.
 
- SIMONA ŠIFTAR, diplomirala dne 1. 7. 2010 po študijskem programu gradbeništvo, konstrukcijska smer. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERITETNA DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA.

- DOMINIK KEREC, diplomiral dne 24. 6. 2010 na visokošolskem študijskem programu varstvoslovje. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC.

- JURE HORVAT, diplomiral dne 5. 7. 2010 na visokošolskem študijskem programu zdravstvena nega. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.

- MIRA MARIČ, diplomirala dne 9. 7. 2010 po študijskem programu professional dance program. S tem si je pridobila strokovni naslov profesionalna plesalka.

- KAJA KASTELIC, diplomirala dne 9. 9. 2010 po študijskem programu arhitektura. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA INŽENIRKA ARHITEKTURE (UN).

- INES ŠTEFANEC, diplomirala dne 23. 9. 2010 po študijskem programu arhitektura. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA INŽENIRKA ARHITEKTURE (UN).

- GREGOR ŠÖMEN, diplomiral dne 9. 9. 2010 na visokošolskem študijskem programu strojništvo. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA.
 
- TJAŠA IVANIČ, diplomirala dne 4. 10. 2010 po izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ekonomist. S tem si je pridobila naziv poklicne izobrazbe EKONOMISTKA.
 
- NUŠA VUČKIČ, diplomirala dne 23. 9. 2010 po študijskem programu prve stopnje Komunikologija - medijske in komunikacijske študije (UN). S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA KOMUNIKOLOGINJA (UN).
 
- ALEŠ SAPAČ, diplomiral dne 28. 9. 2010 po študijskem programu Medijske komunikacije, smer Vizualna komunikacija. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ (UN)
 
- TEODORA KUHANEC, diplomirala dne 21. 9. 2010 po univerzitetnem študijskem programu prve stopnje Medjezikovno posredovanje, smer angleščina-nemščina. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDJEZIKOVNA POSREDNICA (UN).
 
- JASNA MIKULIĆ, diplomirala dne 12. 10. 2010 po izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ekonomist. S tem si je pridobila naziv poklicne izobrazbe EKONOMISTKA.
 
- DENIS KALAMAR, diplomiral dne 29. 9. 2010 po študijskem programu Medijske komunikacije, smer Medijska produkcija in smer Vizualna komunikacija. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ (UN).
 
- MAJA ŠLEBIR, diplomirala dne 27. 9. 2010 na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. S stem si je pridobila strokovni naslov ORGANIZATORKA POSLOVANJA V TURIZMU.

-DRAGO ŠANDOR, diplomiral dne 19. 11. 2010 po interdisciplinarnem študijskem programu Gospodarsko inženirstvo, smer Elektotehnika, usmeritev Močnostna elektrotehnika. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR.
 
- TADEJ KAROLI, diplomiral dne 15. 11. 2010 po univerzitetnem študijskem programu Angleški jezik in književnost. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ANGLIST.

- ZALIKA HAUKO, diplomirala dne 3. 11. 2010 po študijskem programu Zdravstvena nega. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.

- SANJA SEČKO, diplomirala dne 17. 12. 2010 po študijskem programu Zdravstvena nega. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.

Štipendisti Občine Moravske Toplice, ki so diplomirali v letu 2010 so:
 
- BERNARDA PUHAN, diplomirala dne 16. 6. 2010 na univerzitetnem študijskem programu varstvoslovje. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERITETNA DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA.
 
- JASMINA OŠLAJ, diplomirala dne 1. 9. 2010 po študijskem programu prve stopnje ekonomske in poslovne vede (UN). S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (UN).
 
- NATAŠA ROCNER, diplomirala dne 31. 8. 2010 po študijskem programu Uprava - I. stopnja. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMANTKA UPRAVNIH VED (UN).

- EMANUELA OŠLAJ, diplomirala dne 28. 9. 2010 na visokošolskem študijskem programu Varstvoslovje. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA VARSTVOSLOVKA.
 
- MITJA HORVAT, diplomiral dne 23. 9. 2010 po študijskem programu Poslovna ekonomija, smer Management. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI EKONOMIST.