Štipendisti diplomanti v letu 2012

Objavil nina , Pet, 21.09.2012 - 08:37

Zlati štipendisti, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2012:

pif
 
- JERNEJ ZACH, diplomiral dne 10. 1. 2012 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Varnost in policijsko delo (1. stopnja). S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI VARSTVOSLOVEC (VS)
 
ANITA MELEŠ, diplomirala dne 17. 5. 2012 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Fakultete za komercialne in poslovne vede. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (VS)
 
- GREGOR KLARIČ, diplomiral dne 24. 5. 2012 na študijskem programu Promet, smer Cestni promet. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR PROMETA.
 
- EVELINA KATALINIĆ, diplomirala dne 7. 6. 2012 na magistrskem študijskem programu Geografija-področje izobraževanja. S tem si je pridobila strokovni naslov MAGISTRICA ZNANOSTI.
 
- DEJAN ZACH, diplomiral dne 19. 6. 2012 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Mediacija v turizmu. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI MEDIATOR V TURIZMU (VS).
 
- GORAN KAUFMAN, diplomiral dne 10. 7. 2012 po študijskem programu Visokošolski strokovni študij elektrotehnike, Elektronika. S tem si je pridobil strokovbni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE.
 
- IVA POPOVIĆ, diplomirala dne 20. 6. 2012 po univeritetnem študijskem programu Psihologija. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA.
 
- ALJA ŽIGO, diplomirala dne 11. 7. 2012 po visokošolskem strokovnem študijskem programu Poslovni sistemi v turizmu. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA TURIZMA (VS).
 
- NINA BANFI, diplomirala dne 17. 9. 2012 po univerzitetnem pedagoškem študijskem programu Slovenski jezik s književnostjo. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA SLOVENŠČINE.
 
- MAŠA KLARIČ, diplomirala dne 20. 6. 2012 po študijskem programu Zdravstvena nega. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
 
- VID BRINAR, diplomiral dne 26. 9. 2012 po študijskem programu Kemijska tehnologija. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE.
 
- BOJANA SINIC, je dne 3. 9. 2012 opravila vse obveznosti iz študijskega programa Socialno delo. S tem si je pridobila strokovni naziv UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA SOCIALNA DELAVKA. 
 
- SEBJAN HARI, je dne 21. 9. 2012 magistriral po študijskem programu 2. stopnje Agrarna ekonomika. S tem si je pridobil strokovni naslov MAGISTER AGRARNE EKONOMIKE.
 
- PETRA GYERGYEK, je dne 18. 9. 2012 diplomirala po študijskem programu Medijske komunikacije, smer Vizualna komunikacija. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA INŽENIRKA MEDIJSKIH KOMUNIKACIJ (UN).
 
- MIHA DOMJAN, diplomiral dne 20. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Arhitektura. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR ARHITEKTURE (UN).
 
- DIMITRIJ VÖRÖS, diplomiral dne 27. 9. 2012 po študijskem programu Mikrobiologija. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI MIKROBIOLOG (UN).
 
- SANDI TRPLAN, diplomiral dne 25. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Strojništvo. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (UN).
 
- TADEJ PUŠNIK, diplomiral dne 13. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Mehatronika. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR MEHATRONIKE (UN).
 
- MARINA CIGUT, magistrirala dne 30. 10. 2012 po študijskem programu 2. stopnje Ekonomske in poslovne vede. S tem si je pridobila strokovni naslov MAGISTRICA EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED.
 
- MATEJ ŠÖMEN, diplomiral dne 6. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Strojništvo. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (UN).
 
- BRINA VLAJ, diplomirala dne 7. 9. 2012 po univerzitetnem študijskem programu Psihologija. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERITETNA DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA.
 
- SAŠA ČARNI, je dne 15. 2. 2012 zaključila študij na dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Pedagogika in Sociologija. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PEDAGOGINJA IN PROFESORICA SOCIOLOGIJE.
 
- SAŠA ŠTRAUS, je dne 23. 11. 2012 zaključila doktorski študij 3. stopnje Kmetijstvo. S tem si je pridobila znanstveni naslov DOKTORICA ZNANOSTI S PODROČJA KMETIJSTVA.
 
- NUŠA GRAH, diplomirala dne 7. 12. 2012 po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu Angleški jezik s književnostjo in slovenski jezik s književnostjo. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA SLOVENŠČINE IN ANGLEŠČINE.
 
-  ALEKSANDRA GRAH, je dne 1. 12. 2012 zaključila študij na dvopredmetnem univeritetnem študijskem programu Pedagogika, Slovenski jezik in književnost. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA PEDAGOGINJA IN PROFESORICA SLOVENŠČINE.
 
 

Štipendisti Občine Moravske Toplice, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v v letu 2012:
 
- ALJOŠA KOROŠA, diplomiral dne 20. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Univerzitetni program mednarodni odnosi. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMANT MEDNARODNIH ODNOSOV (UN).
 
- ALEŠ OBAL, diplomiral dne 21. 9. 2012 po študijskem programu Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika. S tem sije pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (UN).
 
- ALEŠA CIPOT, diplomirala dne 3. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Matematika, smer Splošna matematika. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MATEMATIČARKA (UN).
 
- KATJA KERMAN, diplomirala dne 30. 8. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Psihologija. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA PSIHOLOGINJA (UN).
 
- GREGOR GLAVAČ, diplomiral dne 26. 9. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Univerzitetni program Politologija - Analiza politik in javna uprava. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI POLITOLOG (UN).
 
 - DAVORIN LOVRENČEC, diplomiral dne 25. 9. 2012 po študijskem programu Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika, usmeritev Močnostna elektrotehnika. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI GOSPODARSKI INŽENIR (UN).

 
Štipendisti Občine Beltinci, ki so diplomirali, magistrirali ali doktorirali v letu 2012:
 
- MAJA FORJAN, diplomirala dne 4. 7. 2012 po študijskem programu 1. stopnje Komerciala. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA EKONOMISTKA (VS).