ŠTIPENDISTI DIPLOMANTI V LETU 2013

Objavil nina , Pon, 21.01.2013 - 14:55

ŠTIPENDISTI DIPLOMANTI V LETU 2013

pif

Zlati štipendisti, ki so diplomirali, magistrirali in doktorirali v letu 2013:
 
 - BLAŽ NEMEC, diplomiral dne 21. 1. 2013 po študijskem programu Zdravstvena nega. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK.
 
- TAMARA ŠKALIČ, diplomirala dne 17. 1. 2013 po univerzitetnem programu Arhitektura. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA INŽENIRKA ARHITEKTURE.
 
- IVA KARAS, diplomirala dne 14. 2. 2013 po dvopredmetnem univerzitetnem študijskem programu Nemški jezik in književnost in Sociologija. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA NEMŠČINE IN SOCIOLOGIJE.
 
- MATEJA IVANIČ, diplomirala dne 2. 4. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Kemija in biologija. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA KEMIJE IN BIOLOGIJE.

- LAURA KORČULANIN, diplomirala dne 17. 9. 2013 po enporedmetnem univerzitetnem študijskem programu Etnologija in kolturna antropologija. S tem si je pridobila strokovni naslov UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA ETNOLOGINJA IN KULTURNA ANTROPOLOGINJA.
 
- PATRICIJA VIDONJA, diplomirala dne 12. 9. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Socialno delo. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA SOCIALNA DELAVKA (UN).

- MATJAŽ BOLDIŽAR, magistriral dne 10. 9. 2013 po študijskem programu II. stopnje Elektrotehnika, smer Elektronika. S tem si je pridobil strokovni naslov MAGISTER INŽENIR ELEKTROTEHNIKE.
 
- PETRA BANFI, diplomirala dne 10. 9. 2013 po univerzitetnem dvopredmetnem pedagoškem študijskem programu Geografija in sociologija. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA GEOGRAFIJE IN SOCIOLOGIJE.
 
- NIK ŽIŽEK, diplomiral dne 27. 9. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Pravo. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK.
 
- JERNEJ PELAN, diplomiral dne 26. 9. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Strojništvo. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA (UN).

- BLANKA GOMBOC, diplomirala dne 13. 9. 2013 po univerzitetnem študijskem programu I. stopnje Teološke in religijske študije (UN). S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMANTKA TEOLOŠKIH IN RELIGIJSKIH ŠTUDIJ (UN).
 
- ANJA MUHIČ, diplomirala dne 13. 9. 2013 na študijskem programu I. stopnje Slovenski jezik in književnost in zgodovina. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA SLOVENISTKA (UN) IN DIPLOMIRANA ZGODOVINARKA (UN).
 
- NIKA CAF,  diplomirala dne 12. 9. 2013 na univerzitetnem študijskem programu I. stopnje Mikrobiologija. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MIKROBIOLOGINJA (UN).

- MARKO GOMBOC, diplomiral dne 10. 9. 2013 po univerzitetnem študijskem programu I. stopnje Biologija. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI BIOLOG (UN).
 
- GREGA ZRIM, diplomiral dne 20. 9. 2013 po študijskem programu Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE (UN).

- JERNEJ HORVAT, diplomiral dne 12. 8. 2013 po študijskem programu I. stopnje Biotehnologija. S tem si je pridobil strokovni naslov DIPLOMIRANI BIOTEHNOLOG (UN).
 
- SAŠA ŽIGO, diplomirala dne 12. 11. 2013 po študijskem programu Veterinarstvo. S tem si je pridobila strokovni naslov Doktorica veterinarske medicine.
 
- DAŠO BENKO, diplomiral dne 23. 10. 2013 po študijskem programu Filozofija. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI FILOZOF.
 
- TOMI DOŠEN, diplomiral dne 8. 10. 2013 na Umetnostni univerzi Graz.

- TINE NOVAK, diplomiral dne 29. 8. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Pravo. S tem si je pridobil strokovni naslov UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK.
 
- KLAVDIJA BARBARIČ, diplomirala dne 14. 5. 2013 po visokošolskem strokovnem študijskem programu Kmetijstvo-zootehnika. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA INŽENIRKA ZOOTEHNIKE.

- URŠKA HAJDINJAK, je dne 22. 11. 2013 uspešno zagovarjala magistrsko delo na enovitem magistrskem študijskem programu Farmacija. S tem si je pridobila strokovni naslov MAGISTRA FARMACIJE.
 
 

 
Štipendisti Občine Moravske Toplice, ki  so  diplomirali, magistrirali in doktorirali v letu 2013:

- BARBARA VOGRINČIČ,  diplomirala dne 29. 8. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Specialna in rehabilitacijska pedagogika za osebe z motnjami sluha in govora. S tem si je pridobila strokobni naslov PROFESORICA SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE.
 
- LEONIDA ŠANCA, diplomirala dne 13. 9. 2013 na študijskem programu I. stopnje Madžarski jezik s književnostjo in pedagogika. S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA PEDAGOGIKE (UN) IN DIPLOMANTKA MADŽARSKEGA JEZIKA S KNJIŽEVNOSTJO (UN).
 
- ŠPELA MARIČ, diplomirala dne 5. 9. 2013 po študijskem programu I. stopnje Izobraževalne matematika in Izobraževalno računalništvo. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMANTKA IZOBRAŽEVALNE MATEMATIKE (UN) IN DIPLOMANTKA IZOBRAŽEVALNEGA RAČUNALNIŠTVA (UN).

 

Štipendisti Občine Beltinci, ki so  diplomirali, magistrirali in doktorirali v letu 2013:
 
- KARMEN BALAŽIC, diplomirala dne 16. 10. 2013 po študijskem programu Zdravstvena nega I. stopnje. S tem si je pridobila strokovni naslov DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA.
 
- PETRA ERJAVEC, diplomirala dne 19. 9. 2013 po univerzitetnem pedagoškem študijskem programu I. stopnje Razredni pouk (UN). S tem si je pridobila strokovni naslov PROFESORICA RAZREDNEGA POUKA (UN).
 
- KLEMEN SUŠEC, diplomiral dne 29. 10. 2013 po univerzitetnem študijskem programu Matematika in računalništvo. S tem si je pridobil strokovni naslov PROFESOR MATEMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA. 


21.01.2013